Phần mềm quay phim màn hình cho mac

Với tinh thần chia sẻ trên mạng Internet như hiện nay, thì ngoài việc viết các bài viết chia sẻ thủ thuật, hướng dẫn cách làm thì để tiết kiệm thời gian cũng như sinh động hơn, mọi người đã bắt đầu quay phim màn hình. Ở trên Windows, chúng ta đã có nhiều phần […]